Holding KDC

اطلاعات پروژه

وب سایت: kdc
آدرس سایت: https://www.kdcresource.com/
مدت زمان: 1 ماه
فناوری طراحی: PHP,mySql

این نرم افزار امکان خدمات دهی در تولید ، تحقیق و توسعه ، نیروی انسانی ، پیمانکاری ، خدمات مشاوره حوزه های صنعت و .... را فراهم می آورد.
از خدمات این نرم افزار می توان به شناساندن فعالیت های کاری مجموعه و استخدام افراد ماهر در این زمینه ها اشاره کرد. همچنین صاحبان مهارت میتوانند نسبت به معرفی خود به شرکت ها اقدام نمایند. یکی دیگر از بخش های این نرم افزار امکان تعامل با شرکتهای مختلف و ارایه سرویس به آنهاست.

  • امکان مدیریت کاربران
  • مشاوره شغلی
  • سرمایه گذاری
  • استخدام و کاریابی
  • کارشناسی موضوعات کاری و صنعتی
  • بورس
  • راهکارهای هزینه و ...
نرم افزار را با کار خود هماهنگ کنید،
نه کارتان را با نرم افزار
-------------------
مشاوره و کارشناسی
۰۹۱۷۹۱۷۷۸۴۸
۰۹۱۰۷۰۰۴۴۹۱