نرم افزار کنترل تردد و حضور و غیاب سپهر

اطلاعات پروژه

وب سایت: نرم افزار کنترل تردد و حضور و غیاب سپهر
آدرس سایت: https://www.kdcresource.com/
مدت زمان: 4 ماه
فناوری طراحی: Visual Studio, SQL SERVER

این نرم افزار با ساختاری یکپارچه و با امکان برقرار ارتباط با اکثر دستگاه های حضور و غیاب آماده ارائه میباشد. از ویژگی های مهم این نرم افزار محیط ساده، کاربر پسند و امکان ساخت گزارش ها به صورت پویا است.

  • کنترل تردد و حضور و غیاب با امکان اتصال به اکثر دستگاه های حضور و غیاب (ZK,PW)
  • مدیریت شیفت و گروه های کاری
  • تقویم اختصاصی هر گروه کاری
  • تعریف چرخش شیفت ها و کنترل تردد بر اساس آن ها
  • تعریف سطح دسترسی پویا برای کاربران
  • تعریف مقررات کلی و جزئی (بر اساس قوانین ورود و خروج هر مجموعه)
  • مدیریت درخواست‌ها و مجوزها
  • گزارش‌ از وضعیت تردد، کارکردها، مرخصی ها، مأموریت‌ها و ...
نرم افزار را با کار خود هماهنگ کنید،
نه کارتان را با نرم افزار
-------------------
مشاوره و کارشناسی
۰۹۱۷۹۱۷۷۸۴۸
۰۹۱۰۷۰۰۴۴۹۱